ARTE Y MIGRACIÓN
Espacios de diálogo, Encuentros con artistas y cultores
jueves 18 abril 2019
Centro Cultural "Roberto Matta" para las Artes y la Educación

Presentaremos el Documental «Lejos de Haití» del realizador Alfonso Gazitúa Gaete. Para iniciar el conversatorio y encuentro con el fin de abordar una problemática social, y dar paso a hablar sobre la temática escogida con el propósito de generar instancias de dialogo y reflexión en torno a un encuentro cinematográfico crítico.
Participantes: 3 a 4 invitados foro. Abierto a la comunidad. Invitación a la comunidad de inmigrantes residentes de la región de Valparaíso.

Fecha: Jueves 18 de Abril.

Duración del programa: De 18:00 horas a 21:00 horas

Lugar: Esmeralda 1051 – Entrepiso. Ex Café Vienés –  Valparaíso

RANKONT SITWAYEN SITWAYÈN APATI ATIZAY POU RIVE NAN SOSYAL

REJIS ODYOVIZYÈL  – EKSPOZISYON – TEMWAYAJ – REFLEKSYON – ANALIZ – PWOPOZISYON

Tèm ki gen relasyon ak atizay, edikasyon, imigrasyon, santea k anviwonman ki prezante pa pwofesyonèl ak òganizasyon sosyal yo ap fè pati Rankont Sitwayen Sitwayèn pou kapab alimante deba ak echanj ide yo ant direan tip de ajan sosyal yo, nan pote pwopozisyon apati tout lide ki tire. Paralèlman nap montre rejis foto de tèm nou prezante yo, empresyon sou mayo ak afich api yon rekopilasyon de 6 rankont yo kap fèt sou tèm ke nou abòde yo

Migrasyon: Prezantasyon Dokimantè “ Lejos de Haiti”  “Byen Lwen Ayiti”

Dokimantè sa ki reyalize pa Alfonso Gacitua Gaete, abòde pwoblematik sosyal, pou nou kapab antre nan konvèsasyon an ak lide pou kapab kreye dyalòg, refleksyon pou travay tèm nan,. Ekspozisyon foto, materyèl grafik e enfòmatif

Envite yo: 4 konferansye. <envitasyon espesyal a kominote imigran kap viv nan rejyon Valparaiso a

Ouvè pou patisipasyon kominote a

Dat :Jesi 18 avril 2019

Pwogram nan dire: de 6è nan aswè jiska 9è nan aswè

Lugar: Ex Café Vienés -  Entrepiso Dirección: Esmeralda 1051 Comuna: Valparaíso Región: Región de Valparaíso Contacto: Carlos Villamar Tulcanaza 978173282
Forma de inscripción:
escribir a: centroculturalrobertomatta@gmail.com

Mapa ubicación:

Cerrar

Ingresar

Registrarse | Olvidé mi contraseña